Tarieven

Er zijn 2 verschillende consulten/tarieven:

- consult in praktijk in Amsterdam en

- consult "op afstand"


Verder zijn beide opgedeeld in 2 tarieven:

-het eerste (uitgebreidere) consult met intake en verslag 

- een vervolgconsult (incl. update van het verslag)


 Consult in praktijk      duur      tarief excl.   incl. 21% btw         extra                         
- Eerste consult            2 uur       102,70             130                 intake & verslag
- Vervolgconsult       1,5 - 2 uur       79                100                 update verslag

Consult "op afstand"   tarief excl.    incl 21%btw      extra 
- Eerste consult              94,80                 120                verslag
- Vervolg consult            71,10                   90                 update verslag

Extra:
-  Neurotransmitterstest / Bravermantest   35,-  incl. btw . advies
   ( vooraf online invullen)
                                                                                                              Aangepaste prijzen per 01-03-2017

Een consult bestaat uit basis balans-check en behandeling conform protocol. Hieronder valt het scannen van het lichaam op zwakke plekken met de 'energie' die ik door geef. Deze energie kan helend werken, pijn verminderen/ wegnemen. Deze 'energie' werkt bij lichamelijke, energetische klachten én bij emotionele blokkades.

Tevens valt hieronder de tekort test. Bij dit consult ontvang je een verslag/ behandelplan met de tekorten en te nemen acties.


 De "tekort-test"
Zonder bloedprikken inzicht krijgen in de waarden van o.a vitamines, mineralen, spoorelementen, hormonen en aminozuren.   Onlangs is toegevoegd: Brain Q lijst ( 0.a exorfinenbelasting, DPPIV enzym). Er wordt getest via kinesiologische spiertesten ( met een twist)


Getest wordt:

- nieuw: brain Q lijst:  waarde DPPIV enzym, exorfinenbelasting en welke epigentische supplementen versterkend zijn.

- nieuw: darmherstelplan: indien nodig werk ik met een darmlaboratorium waar je je ontlasting kan laten onderzoeken op bacterieën, gisten, schimmels. parasieten maar ook de PH waarde van feces, residente flora, transiënte darmflora, ontstekingsmarkers en immuniteit van de slijmvliezen. Op basis van deze gedetailleerde labuitslagen stel ik vervolgens een darm-herstel-plan op maat op. Ik werk hiervoor samen met RP Sanitas Humanus. Deze labtesten kan je alleen aanvragen via een therapeut. Ik heb hiervoor therapeutische microbiologie gevolgd.

 Tekort test:

- geeft inzicht in tekorten van o.a. vitamines/mineralen/spoor-   elementen/hormonen (en eventueel op amniozuren, neuro-transmitters)
- of je dit tekort moet aanvullen via voeding en/of supplementen
- waar de oorzaak ligt en wat je hieraan kan doen (opname stoornis bijv. door voeding, medicijnen)
- welke voeding bijdraagt aan een snel herstel
- er wordt er gekeken naar de synergie tussen de   vitamines/mineralen in relatie tot jouw klachten
- in de algemene lijst van de tekort test worden zaken getest zoals: kwaliteit darmen/ spijsvertering, werking lever, werking bijnieren, werking schildklier, maagzuur etc.


Consult 'op afstand':
Bij een consult 'op afstand' 'verbind' ik me met jouw energie en voer alle kinesiologische testen uit. De tarieven zijn gelijk, of je op consult komt of kiest voor een behandeling 'op afstand' Er is op het moment van behandelen geen contact. Ik doe dat in alle rust en mail je de resultaten.

Een consult 'op afstand'  doe ik voor mensen die te ver weg wonen, net geopereerd zijn (balans herstellen na verdoving/ pijn verminderen/ herstel versnellen) of andere redenen.

Indien je een consult 'op afstand' wenst, stuur een mail naar:
 balans-balans@outlook.com

- geef kort je klachten weer

- vermeld of, en zo ja, welke medicatie je neemt

- vermeld je volledige naam en geboortedatum

- geef je adres door ( voor op de factuur)

Maak de betaling over en zodra de betaling is ontvangen plan ik je in.
balans-balans
NL79 RABO 0140019103


De factuur krijg je na de behandeling per email als betalingsbewijs

Betaling
Als je op consult komt dient er contant te worden betaald.


Als je kiest voor een consult 'op afstand' graag het bedrag vooraf storten.

Er zijn geen mogelijkheden tot vergoeding via de zorgkostenverzekering. 

Indien er alleen pijnbestrijding plaats vindt (kortere duur consult) kunnen er tarieven op maat afgesproken worden.

balans-balans
IBAN: NL79 RABO 0140019103
Amsterdam


Kvk nummer van balans-balans:59293349


                                           balans in lijf & leven