Wkkgz : Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoenaan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg(Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft overde geboden zorg.  Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klachtrechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook nietprettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van eenonafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, hetnemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder eenklacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris ) Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot hetdoor u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot Quasir.  Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject én het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van 01-01- 2017 is mijn praktijk bij NIBIG en Quasir aangesloten. De geschilleninstantie Quasir is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Voorwaarden:  https://quasir.nl/wp-content/uploads/2016/12/Quasir-BV-Algemene-Voorwaarden-Wkkgz-12-2016.pdf