Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut.

Het verbeteren van de gezondheid met natuurlijke middelen zoals : vitamines, mineralen, hormonen, voeding, amnizozuren etc.

Ik kijk en test welke stoffen het lichaam tekort komt. Alle processen in het lichaam hebben hun eigen stofjes ( co-factoren) nodig. En als er een tekort is kan een proces vastlopen en klachten geven en tot ziekte leiden.

Het betreft een brede benadering van ziekte en gezondheid: het systeemdenken. Het systeemdenken is een wetenschappelijke manier van denken, deze is al jaren een volkomen geaccepteerde benadering binnen de biologie en de economie. In de huidige geneeskunde worden ziektesymptomen veelal los van elkaar gezien, zonder de verbanden te onderzoeken.

Door systemisch te denken binnen de geneeskunde worden verbanden gelegd tussen evolutionaire biologie, de biochemie en de fysiologie van de mens om vervolgens het ziekzijn (de pathologie) te kunnen verklaren. Door deze benadering is er een methodiek ontstaan waarbij de oorzaak van ziekte kan worden behandeld.

Epigenetica

Epigenetica bestudeert de invloed van de omkeerbare veranderingen in de functie van de genen. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern.

Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden.

Bepaalde factoren zoals voeding, emoties en beweging brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte

Epigenetica zijn factoren buiten je genen, die van invloed zijn op je genen. Factoren zoals: stress, voeding, beweging, klimaat. Deze factoren hebben invloed op de expressie van genen. Dit deel van je gezondheid heb je dus invloed op!